• 8(0432)550441
  • Email biblioteka@vtei.edu.ua

Міжвузівський науково-практичний семінар

25 травня 2016 року був проведений міжвузівський науково-практичний семінар «Електронні ресурси бібліотек ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу».

Учасників семінару привітала заступник декана обліково-фінансового факультету Копняк К. В., яка наголосила на актуальності та важливості використання електронних ресурсів сучасних бібліотек в процесі здобуття вищої освіти.

В роботі семінару прийняли участь начальник відділу наукової роботи студентів Бондар С. Д., викладачі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, працівники бібліотеки інституту та студенти ІІ та ІІІ курсу обліково-фінансового факультету.

Відповідно до програми семінару були заслухані виступи: Яворської Т. М., завідувача бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ «Основні тенденції розвитку електронних ресурсів бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального та наукового процесів»; Криштафович Л. А., головного бібліографа НТБ ВНТУ «Електронний архів ВНТУ у світі інтелектуальних ресурсів відкритого доступу»; Комар О. Й., завідувача сектором наукової бібліографії «Роль інформаційно-пошукового тезаурусу у формуванні інформаційної культури студентів»; Ровінської Л. А., завідувача відділом обслуговування бібліотеки «Електронні ресурси в сучасній системі обслуговування»; Сологуб І. С., завідувача сектором комплектування і обліку документів, «Використання соціальних мереж в практиці роботи бібліотек».

У своїх виступах працівники бібліотеки інституту наголошували, що за умов активного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в електронному середовищі ВНЗ вагомою складовою документно-інформаційного фонду сучасної бібліотеки є електронні ресурси. Доповідачі детально зупинялись на питаннях формування електронних ресурсів в бібліотеці ВТЕІ КНТЕУ, їх використання при пошуку інформації. 

Цікавою була доповідь головного бібліографа науково-технічної бібліотеки ВНТУ Криштафович Л. А., яка поділилась досвідом формування інституційного репозитарію університету.  

Особливий інтерес та жваве обговорення викликало інформаційне повідомлення студентів ІІ курсу обліково-фінансового факультету «Сучасні інформаційні ресурси бібліотеки очима здобувачів вищої освіти». Студенти виступили зі своїми побажаннями щодо роботи бібліотеки інституту.

 

До уваги користувачів

Згідно з правилами користування бібліотекою ВТЕІ ДТЕУ всі користувачі бібліотеки 1-5 курсів зобов’язані до кінця навчального року повернути на абонементи всю літературу або перереєструвати її для подальшого користування. При втраті будь-якого друкованого документу (книги, навчально-методичної літератури) необхідно зробити рівноцінну заміну. Виконання цих вимог є обов’язковим при підписанні обхідних листів.

Контакти

Бібліотека ВТЕІ 21036 м. Вінниця,

Хмельницьке шосе, 25 тел. 8(0432)550441,

читальна зала №1: тел. 8(0432)550417,

ел. адреса: biblioteka@vtei.edu.ua

Please publish modules in offcanvas position.