• 8(0432)550441
  • Email biblioteka@vtei.edu.ua

Адміністрація бібліотеки

Завідувач бібліотеки

Прутська Наталія Олексіївна

Освіта: Київський торговельно-економічний інститут, 1987 р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2008 р., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017 р.

Посада: завідувач бібліотеки

В інституті працює: з 1999 р.

Напрямок роботи: організація стратегічного менеджменту бібліотеки; розробка структури бібліотеки та концепції розвитку бібліотеки на перспективу; підбір і розстановка кадрів (відповідно кваліфікаційних вимог), розподіл напрямів роботи між відділами; забезпечення виконання всіх виробничих процесів бібліотеки; розробка Правил користування бібліотекою, Положення про бібліотеку; ведення регламентуючої і технологічної документації бібліотеки; підготовка звітів про роботу бібліотеки; впровадження новітніх методів організації праці; забезпечення передбачених нормативами умов праці, збереження  фонду та електронно-інформаційного продукту бібліотеки; участь у засіданнях Вченої ради інституту; партнерські зв’язки з бібліотеками міста та України.

 

 

 

 

Заступник завідувача бібліотеки

Гесаль Інна Степанівна

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1999 р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2009 р., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017 р.

Посада: заступник завідувача бібліотеки

В інституті працює: з 2001 р.

Напрямок роботи: вивчення і впровадження прогресивних форм та методів організації праці, новітніх бібліотечних технологій; здійснення контролю за виконанням плану роботи бібліотеки; розробка регламентуючої документації згідно визначеної номенклатури справ бібліотеки; здійснення моніторингу забезпеченості здобувачів вищої освіти необхідною літературою у відповідності з нормативами Міністерства освіти і науки України; формування замовлень навчально-методичної літератури та періодичних видань у відповідності з навчальними планами, освітніми програмами та тематикою наукових досліджень інституту; оформлення реєстраційних та облікових карток науково-дослідних робіт, подання звітних документів до УкрІНТЕІ; підготовка матеріалів на Web-сторінку бібліотеки, сайт інституту, соціальні мережі; організація проведення атестації працівників бібліотеки та забезпечення підвищення їх кваліфікації; участь в методичному об'єднанні бібліотек ЗВО міста. 

 

До уваги користувачів

Згідно з правилами користування бібліотекою ВТЕІ ДТЕУ всі користувачі бібліотеки 1-5 курсів зобов’язані до кінця навчального року повернути на абонементи всю літературу або перереєструвати її для подальшого користування. При втраті будь-якого друкованого документу (книги, навчально-методичної літератури) необхідно зробити рівноцінну заміну. Виконання цих вимог є обов’язковим при підписанні обхідних листів.

Контакти

Бібліотека ВТЕІ 21036 м. Вінниця,

Хмельницьке шосе, 25 тел. 8(0432)550441,

читальна зала №1: тел. 8(0432)550417,

ел. адреса: biblioteka@vtei.edu.ua

Please publish modules in offcanvas position.